Wereldvoornemens

Wereldvoornemens Zet je telefoon uit, de wereld heeft je nodig!  Deze Loesje poster spreekt duidelijke taal. Er is veel aan de hand en jij kunt hierin verschil maken. De oproep doet mij veel, als vrijwilliger bij de wereldwinkel. Want zo is fairtrade ontstaan, doordat een groepje mensen zoals jij en ik een wereldvoornemen bedacht. Fairtrade…
Lees meer