Kamperbinnenpoort 1, 3811 AL, Amersfoort
033-4657428
wwamersfoort@planet.nl

50 jaar Wereldwinkel Amersfoort

De eerlijke cadeauwinkel

Wereldwinkel, Fairtrade

 50 jarig bestaan Wereldwinkel Amersfoort.

Van bakfiets tot heuse winkel 

Zo’n 50 jaar geleden kon je op een zaterdag in Amersfoort een bakfiets zien rondrijden van waaruit op de Varkensmarkt koffie verkocht werd. Vooral koffie, Solidaridad koffie, ingekocht bij kleine boeren in Guatemala of Nicaragua. Kennelijk sloeg deze “promotie van ontwikkelingswerk” goed aan. Er werd verkocht en verkocht, men kreeg meer sympathisanten. Ook het aantal vrijwilligers nam flink toe.

Met medewerking van de gemeente is in maart 1985 een echte Wereldwinkel geopend in de Asch van Wijckstraat. Een echte winkel die vijf dagen van de week open was. Binnen een jaar waren er 25 vrijwilligers die deze winkel wilden runnen.

Humanitas gaf een lening voor de eerste winkel. Ook de gemeente had subsidie over voor een Mondiaal platform waar de werkgroep onderdeel van uitmaakte. De werkgroep is in 1991 een eigen rechtspersoon geworden, de vereniging Wereldwinkel Amersfoort.

Na de Asch van Wijckstraat heeft de Wereldwinkel nog de deuren geopend aan de Leusderweg en aan de Grote Haag. Bovendien zijn er ‘filialen’ geweest bij De Ontmoeting en De Inham. Die zijn inmiddels gesloten.

Wereldwinkel Amersfoort is inmiddels bijna 20 jaar gevestigd in het huidige pand aan de Kamperbinnenpoort. Dit is een prachtige historische plek aan de drukste winkelstraat van Amersfoort. Naast vaste klanten komen hier ook mensen die de winkel nog niet kennen binnen. Amersfoorters én toeristen.

Organisatievorm; Van werkgroep tot vereniging

Wereldwinkel Amersfoort is een vereniging. Dat is niet altijd zo geweest. De eerste sympathisanten vormden een werkgroep onder de paraplu van Humanitas.

Dit was de doelstelling van de Amersfoortse werkgroep Wereldwinkel:

“Door middel van het verkopen van producten uit Derde Wereldlanden, die landen of groepen in ontwikkelingslanden te steunen, die streven naar een eerlijke verdeling van land, voedsel, inkomen en macht.

Tegelijk willen wij werken bij onszelf en anderen aan meer inzicht over de oorzaken van die ongelijke verdeling en bekijken, wat wij hier kunnen doen om die problemen van die onwaardige situatie te leren onderkennen en iets te kunnen bijdragen aan de oplossing hiervan”.

Deze doelstelling vraagt nog altijd onze inzet. Help jij mee?

Wereldwinkel, Fairtrade