Kamperbinnenpoort 1, 3811 AL, Amersfoort
033-4657428
wwamersfoort@planet.nl

ANBI

De eerlijke cadeauwinkel

Wereldwinkel, Fairtrade

Wereldwinkel, Fairtrade

Naam instelling Wereldwinkel Amersfoort
 RSIN 8009.29.044.O.01
 Vestigingsadres Kamperbinnenpoort 1, 3811 AL Amersfoort
 Telefoonnummer  033 465 74 28
 E-mail adres wwamersfoort(at)planet(dot)nl
Het document dat gepubliceerd wordt bij de ANBI status van Wereldwinkel Amersfoort vindt u op Wereldwinkels Nederland. https://www.wereldwinkelsnederland.nl/cms/anbi.html
Actueel beleidsplan

Inleiding
Wereldwinkel Amersfoort is lid van Wereldwinkels Nederland, en bundelt zo haar kracht met andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten
Wereldwinkel Amersfoort vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
Verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
Het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
Bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de Wereldwinkels Nederland

Financiering
De inkomsten van Wereldwinkel Amersfoort bestaan uit de winst op de verkoop van fair trade producten, incidenteel uit subsidie, uit rente van kapitaal en alle overige inkomsten.

Beheer van het vermogen
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen.

Besteding van  het vermogen
Het bestuur is gemachtigd om  maximaal 50% van de netto winst van het voorafgaande boekjaar te bestemmen voor doelen die niet met het beheer van de winkel te maken hebben, maar wel tot doelstelling van de vereniging behoren, mits het voortbestaan van de vereniging daarbij niet in het geding komt.

Samenstelling/Functies van het bestuur
Voorzitter:                             A. M.(Ria) Meijer
Secretaris:                             F.F.M. (Felice) de Haan-Elschot
Penningmeester:                 D.(Dity) Kamminga
Lid:                                         A.(Gonny) Koman-Snijders     

Beloningsbeleid
Wereldwinkel Amersfoort heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding voor gemaakte reiskosten.

Jaarverslag
Het jaarverslag kunt u bij ons aan vragen via: wwamersfoort@planet.nl